Všeobecné obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Organizátor a zprostředkovatel fotografických kurzů – společnost Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 05223202 DIČ: CZ683949638

Účastník kurzu – Klient, který se na kurz konaný v rámci projektu Nikon CEE GmbH škola registruje na portále www.nikonskola.cz.

2. Vymezení pojmů

Jednodenní kurz – fotografický kurz bez ubytování. Organizuje společnost Nikon CEE GmbH.

Vícedenní kurz bez ubytování – odborný program organizuje a prodává společnost Nikon CEE GmbH Ubytování, dopravu a stravu si zařizuje účastník na vlastní náklady. Společnost Nikon CEE GmbH může doporučit ubytování v okolí.

Vícedenní kurz s ubytováním - fotografický kurz s programem trvajícím déle než 1 den, s ubytováním, stravou a případnou dopravou. Pořádá organizátor vícedenních kurzů s ubytováním, odborný program kurzu smluvně zaštiťuje společnost Nikon CEE GmbH. Účastníci vícedenního kurzu s ubytováním se řídí obchodními podmínkami organizátora vícedenních kurzů s ubytováním.

3. Registrace

Registrací se rozumí odeslání přihlašovacích údajů prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webu www.nikonskola.cz, nebo přihlášení pomocí Facebooku.

4. Rezervace a zakoupení kurzu

Zakoupení kurzu je možné na webu www.nikonskola.cz výběrem kurzu a termínu přes tlačítko Zakoupit, řádným vyplněním registračního formuláře, fakturačních údajů a volbou vhodné platební metody. Kurz musí být zaplacen do 1 hodiny od rezervace. Kurzy lze zakoupit i formou objednávky zaslané na email nikonskola.cz@nikon.com, zejména při problémech se zaplacením online.

Zakoupením kurzu účastník souhlasí s obsahem, cenou, podmínkami uvedenými v popisu kurzu a se všeobecnými obchodními podmínkami. Po úhradě a přihlášení dostane klient e‑mailem potvrzení a daňový doklad.

Zakoupení více míst na kurzu najednou a z toho vyplývající slevy jsou možné jenom po osobní konzultaci se zástupci společnosti Nikon CEE GmbH na e-mailu nikonskola.cz@nikon.com nebo telefonicky na čísle +420 732 764 395.

U vícedenních kurzů s ubytováním je po přihlášení na www.nikonskola.cz předán kontakt na účastníka kurzu organizátorovi vícedenního kurzu s ubytováním, který se dále stará o rezervaci, platební a smluvní náležitosti. Přihlášením do kurzu klient souhlasí s přeposláním své přihlášky s kontaktními údaji organizátorovi vícedenních kurzů s ubytováním.

5. Cena kurzu

Cenou kurzu se rozumí poplatek účastníka za jeho účast na kurzu v určitém termínu a lokalitě. Detailní popis kurzu vymezuje jednotlivé položky, které zahrnuje cena kurzu. Pro účastníka je závazná cena platná v momentu přihlášení do kurzu.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny kurzu.

6. Slevové kódy a poukazy

Slevový kód, který je uveden na poukazu, opravňuje klienta k získání slevy z ceny kurzu prodávaného přímo na www.nikonskola.cz ve výši a za podmínek uvedených na poukazu. Slevový kód se zadává do formuláře na www.nikonskola.cz při zakoupení kurzu.

V případě nevyčerpání celé výše slevy nebo hodnoty poukazu nevzniká nárok na vrácení peněz. Klient může před uplatněním poukazu požádat o rozdělení jeho hodnoty na 2 slevové kódy s menší hodnotou a to podaním žádosti na e‑mail nikonskola.cz@nikon.com. Slevy se nesčítají, je možné uplatnit jenom jeden slevový kód na jeden nákup.

Druhy slevových kódů a poukazů:

 • Dárkový poukaz s hodnotou 1 490 Kč, 1 890 Kč, 2 990 Kč, 3 490 Kč nebo 3 990 Kč, lze uplatnit pomocí kódu v době platnosti poukazu při zakoupení kurzu organizovaného společností Nikon CEE GmbH (standardní doba platnosti poukazu je 6 měsíců od data zakoupení)
 • Dárkový poukaz na konkrétní termín vybraného kurzu, je možné zakoupit online na www.nikonskola.cz. Tyto poukazy nemají uveden kód, protože účastník kurzu je zadán už při jeho koupi plátcem poukazu.
 • Dárkový poukaz s možností pozdějšího výběru libovolného termínu vystavuje Nikon CEE GmbH na základě emailové objednávky zaslané na nikonskola.cz@nikon.com. Objednávka musí obsahovat dodací adresu, fakturační údaje a vybraný kurz, nebo hodnotu. Po obdržení objednávky zasílá Nikon CEE GmbH emailem fakturu na platbu převodem a poukaz zhotovený na ozdobném papíře zasílá poštou na dodací adresu.

Po obdržení poukazu se obdarovaná(ý) registruje na vybraný termín kurzu na www.nikonskola.cz přes tlačítko Koupit a pomocí kódu, který je uveden na poukazu. Kód zníži cenu objednávky o hodnotu poukazu. Pokud je poukaz na konkrétní kurz a jeho hodnota je stejná, než cena kurzu v době registrace na termín, zákazník nic nedoplácí. V případě, že dojde k nárůstu ceny kurzu, je nutné rozdíl v ceně doplatit. Nikon CEE GmbH si vyhrazuje právo na libovolnou změnu cen, harmonogramu, obsahu a lektorů kurzů. Zakoupení dárkového poukazu nezaručuje konání vybraného kurzu v budoucnosti. Cena poukazu bude vrácena kupujícímu v případě, že Nikon CEE GmbH od zakoupení poukazu nezveřejní ani jeden termín vybraného druhu kurzu. Zakoupení dárkového poukazu na libovolný termín nezaručuje místo na kurze v případě vyprodání termínu.

7. Platební metody

Klient může kurz uhradit na webu www.nikonskola.cz prostřednictvím platební brány GoPay, a to:

 • Platební kartou – Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron
 • On-line bankovním převodem – komfortní, bezpečná a okamžitá platba s autorizací předvyplněného příkazu
 • Expresním bankovním převodem – spojení běžného převodu z internetového bankovnictví a GoPay

Další platební metody na základě objednávky zaslané na email nikonskola.cz@nikon.com po úspěšné manuální rezervaci provedené zaměstnancem společnosti Nikon CEE GmbH:

 • Platba bankovním převodem na účet společnosti Nikon CEE GmbH na základě vystavené faktury
 • Využitím bonusových zaměstnaneckých poukázek od vydavatele SODEXO (Flexi Pass, Bonus Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Smart Pass).Rezervace místa na kurzu je provedena na základě závazné objednávky zaslané na email nikonskola.cz@nikon.com. Platba poukázkami probíhána místě konání kurzu, kde je vystavena faktura. Z poukázek nevracíme finanční hotovost

Po úhradě a přihlášení dostane klient e‑mailem potvrzení a daňový doklad.

8. Storno podmínky

Účastník kurzu má právo stornovat přihlášku do kurzu tlačítkem Storno na svém profilu na www.nikonskola.cz, nebo elektronicky, e-mailem zaslaným na adresu nikonskola.cz@nikon.com. Po potvrzení storna je klientovi doručen opravný daňový doklad a částka snížená o storno poplatek je vrácena na účet klienta, nebo na platební kartu, jejímž prostřednictvím klient platbu za kurz realizoval.

Výše storno poplatků ve vztahu k době před konáním kurzu:

 • více jak 30 kalendářních dní: 0 % z ceny kurzu
 • 15 až 30 kalendářních dní: 50 % z ceny kurzu
 • Méně než 14 kalendářních dní: 100 % z ceny kurzu

9. Právo na změnu obsahu a programu kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsahu, programu a harmonogramu kurzu.

10. Právo na změnu termínu nebo zrušení kurzu

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení nebo změnu termínu kurzu z důvodů nenaplnění minimálního počtu účastníků, a to nejpozději 7 dní před konáním kurzu. Minimální počet účastníků je stanoven pro každý kurz zvlášť a prezentován v detailech kurzu. O případném zrušení nebo změně termínu kurzu bude účastník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. Účastník má v případě provedené změny právo na navrácení plné ceny kurzu, která bude s vystaveným opravným daňovým dokladem zaslaným elektronicky vrácena na účet klienta, nebo na platební kartu, jejímž prostřednictvím klient platbu za kurz realizoval.

11. Ochrana osobních údajů

Registrací na www.nikonskola.cz, nebo přihlášením k zasílání novinek klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů firmou Nikon CEE GmbH, K Radotínu 15, 156 00, Praha 5 - Zbraslav, IČ:05223202, dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, v rozsahu a pro účel stanovený níže.

Klient uděluje tento souhlas pro všechny poskytnuté údaje: jméno, přímení, telefonní číslo, e-mail a fakturační údaje.

Firma Nikon CEE GmbH je oprávněna osobní údaje využívat pro statistické účely a k zasílání obchodních sdělení, zejména o nových produktech, prezentacích a fotografických kurzech, prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy klient přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Více informací na stránce: Oznámení o ochraně soukromí.

12. Použití fotografií – Fotografie a autorská/vlastnická práva

Fotografie pořízené účastníkem na kurzu – účastník má jako autor fotografií právo pro jejich nekomerční užití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnost, osobní webovou prezentaci. Účastník není oprávněn užít fotografii pořízenou během kurzu ke komerčním účelům, nabízet ji k prodeji, neomezeně ji za tím účelem rozmnožovat a prodávat.

Reportážní fotografie pořízené organizátory – účastník kurzu souhlasí se zveřejněním fotografií reportážního charakteru, které zachycují jeho osobu, a to za účelem propagace kurzů projektu Nikon CEE GmbH škola.

Fotografie odevzdané v rámci uživatelského profilu na www.nikonskola.cz – účastník, který nahraje fotografie z kurzu na svůj profil, souhlasí se zpracováním fotografii organizátorem za účelem propagace kurzů projektu Nikon CEE GmbH škola.

13. Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní účastníky.

Bez předchozího souhlasu lektorů Nikon CEE GmbH školy je zakázáno pořizovat video- nebo audiozáznamy přednášek.

V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění pokračuje v negativním jednání, může být organizátorem vyloučen z programu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

14. Reklamační řád

Nespokojenost může účastník projevit přímo lektorovi nebo zástupci Nikon CEE GmbH, který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Reklamaci je účastník povinen zaslat písemně na adresu organizátora. Reklamace bude vyřizována individuálně.

15. Odpovědnost

Klienti se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika.

Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků.